Soster Henkilöstöpalvelut on kotimainen, lähihoitajan perustama sosiaali- ja terveysalan toimija, jonka toimenkuvaan kuuluu henkilöstövuokraus. Olemme kasvava yritys ja tällä hetkellä toimimme Itä-Suomessa ja Uudellamaalla. Olemme luotettava kumppani julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille. 


Olemme jäsen Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten liitossa, jonka lisäksi meille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus osoituksena laadukkaasta kotimaisesta palvelusta. Olemme mukana Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -ohjelmassa.

Am­mat­ti­lai­nen, etsitkö uusia työ­mah­dol­li­suuk­sia?


Liity Sosterin kasvavaan työyh­tei­söön, jolloin voit työs­ken­nel­lä silloin kuin sinulle parhaiten sopii! Tarjolla on muutamien vuorojen keikoista aina pit­kä­ai­kai­siin si­jai­suuk­siin. Työn­te­ki­jät ovat työ­suh­tees­sa meille, eli kyseessä ei ole yrit­tä­jä­poh­jai­nen työ!


Uskomme, että am­mat­ti­lai­sen työstä kuuluu maksaa am­mat­ti­lai­sen palkkaa - siksi mak­sam­me­kin työn­te­ki­jöil­lem­me aina työ­eh­to­so­pi­mus­ta kor­keam­paa palkkaa.


Laadimme sinulle työ­pro­fii­lin, jonka mukaan tarjoamme työ­teh­tä­viä sinulle. Näin huo­leh­dim­me siitä, että voit työs­ken­nel­lä sinua kiin­nos­ta­vis­sa teh­tä­vis­sä ja kohteissa.


 Pa­lau­te­taan hoitoalan arvostus yhdessä!

1654593396278_2-me.png

Palkkaus

Ammattilaisen työstä ammattilaisen palkka!

Vapaus valita

Valitse mieluisat työvuorot.

1654593390874_1-me.png

Työ­hy­vin­voin­ti

Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin. 

Kiin­nos­tuit­ko?


Näin pääset mukaan Sosterin työyh­tei­söön:


1. Lähetä tietosi oheisella lo­mak­keel­la, säh­kö­pos­til­la rekry@soster.fi tai ottamalla yhteyttä +358505225965


2. Sovitaan sähköinen haas­tat­te­lu


3. Aloita työt!


Nimi *
Tutkinto *
Kotikunta *
Puhelinnumero *
Sähköposti *
*
Lähetä

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla. Tietosuoja ja käyttöehdot.

Etsitkö am­mat­ti­lai­sia?


Oletko kyl­läs­ty­nyt jatkuvaan sijaisten etsintään? Anna meidän auttaa, me etsimme sinulle puuttuvat am­mat­ti­lai­set puo­les­ta­si! 


Emme mil­loin­kaan vain "täytä" avointa tehtävää, vaan etsimme kyseiseen tehtävään so­pi­vim­man am­mat­ti­lai­sen. Tällä tavoin var­mis­tam­me, että asiakas ja työn­te­ki­jä ovat molemmat tyy­ty­väi­siä!


Meidän työn­te­ki­jät ovat hoitoalan am­mat­ti­lai­sia - ja tär­keim­pä­nä - heillä on korkea mo­ti­vaa­tio tehdä työtään. 


Jos kiin­nos­tuit, niin ole yh­tey­des­sä info@soster.fi tai +358505225965 ja aloi­te­taan yhteistyö paremman hoitoalan puolesta!

+358505225965

info@soster.fi

1659336798924_Suomalaista_palvelua_su_ru_blue_rgb-me.jpg
1647780668487_LK_valkoinen_rgb-me.png
1654074839938_HPL_jasenyritys_vihrea_cmyk-me.jpg

Soster Henkilöstöpalvelut Oy 2022.

Tietosuojaseloste